Onderzoek naar aardwarmte

In Laarbeek vindt van 18 november tot en met 6 januari seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het landelijk programma SCAN. SCAN verzamelt in opdracht van de rijksoverheid informatie om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. Het onderzoek vindt plaats in het zuiden van Lieshout en tussen Aarle-Rixtel en Beek en Donk.