Onderzoek vormgeving N272/N615

0
45

De provincie Noord-Brabant voert onderzoek uit naar de toekomstige vormgeving van delen van de N272 en N615 tussen Beek en Donk en Gemert. Dit met als doel om de doorstroom van verkeer voor de lange termijn te verbeteren, de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid in de dorpen te vergroten door het verminderen van sluipverkeer. Dit gebeurt door Ingenieursbureau Arcadis in nauwe samenwerking met beide gemeenten. Na vooronderzoek worden de meest kansrijke oplossingsrichtingen geselecteerd. Deze worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst, waarna de mogelijkheid bestaat tot inspraak. De definitieve keuze van een voorkeursalternatief wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.