Onduidelijkheid over geldstromen zorg

0
73

Er zijn nogal wat gemeenten die geen idee hebben hoeveel geld er wordt uitgegeven aan de zorg en of dat geld goed besteed wordt. Met de introductie van de marktwerking en de groei van het aantal zorgaanbieders blijft het toezicht op de uitgaven achter. Er zijn al zorginstanties die failliet zijn gegaan en er zijn malafide zorgaanbieders actief op de zorgmarkt. Bij de gemeente Laarbeek is wel bekend wat de uitgaven zijn aan individuele zorgaanbieders. Echter de gemeente concludeert dat kennis en kunde ontbreekt bij de samenwerkende Peelgemeenten om eventuele fraude op te sporen. Bron: ED.