Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond

0
101

Naast een woning aan de Lekerstraat in Beek en Donk is gemeentegrond in gebruik genomen en een sloot gedempt. Om deze reden is een handhavingstraject gestart. Door de grond gedeeltelijk te verkopen en gedeeltelijk te laten ontruimen kan het oneigenlijk gebruik worden gelegaliseerd. B&W van Laarbeek hebben besloten tot het legaliseren van het oneigenlijk grondgebruik naast dat perceel door de grond gedeeltelijk te verkopen en de overtreder te verzoeken om de resterende strook gemeentegrond te ontruimen.