Online-bijeenkomst milieu-effecten

0
218

Metropool Regio Eindhoven werkt aan een regionale energiestrategie (RES) en stelde een milieueffectrapport (MER) op waarin de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken in kaart gebracht worden. Op dinsdag 18 mei is er via Microsoft Teams een online-bijeenkomst over dit rapport, dat van 3 mei tot 14 juni ter inzage is via https://www.brabant.nl/actueel/ter-inzages. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via  https://energieregiomre.nl/agenda. Kunt u dan niet, dan kunt u aansluiten bij één van de andere sub-regio’s op 17 of 19 mei: zie energieregiomre.nl/agenda.