Online bijeenkomst over milieu-effectrapport

0
93

De Metropool Regio Eindhoven heeft een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken in mogelijke zoekgebieden in de regio in kaart gebracht. Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang een volwaardige rol speelt in de besluitvorming. Over de MER wordt dinsdag 18 mei via Microsoft Teams een online bijeenkomst gehouden. Aanmelden voor de bijeenkomst via https://energieregiomre.nl/agenda. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage.