Online petitie tegen plannen kasteel Gemert

0
56

De werkgroep ‘Red de Buitenplaats Kasteel Gemert’ roept met een online-petitie Provinciale Staten op niet in te stemmen met de bouwplannen en ‘te waarborgen dat de historische Buitenplaats onaangeroerd blijft’. Volgens die petitie wordt die ‘ernstig bedreigd door uitgebreide woningbouwplannen en aanleg van parkeervoorzieningen’. ‘Dit cultuur- en natuurhistorisch waardevolle gebied dat veel inwoners van Gemert-Bakel en daarbuiten na aan het hart ligt, mag niet door uitgebreide woningbouw en parkeervoorzieningen haar intieme, rustieke en cultuurhistorische karakter verliezen, evenmin als haar ecologische waarden’, aldus de petitie.