Ontwerp bestemmingsplan in Beek en Donk

0
57

Voor de percelen Brakenstraat 3 en 5 in Beek en Donk wordt een bestemmingsplan voorbereid. Het voorziet in een herbestemming van de voormalige bedrijfswoning Brakenstraat 3 naar een woonbestemming, waarbij deze wordt losgekoppeld van het bedrijf aan de Brakenstraat 5. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > inwoners > bestemmingsplannen.