Ontwerp-omgevingsvergunningen zonneparken

De gemeente Laarbeek heeft voor de locaties Liesvelden en Blauwe Poort een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning vraagt om af te wijken van het bestemmingsplan en de toestemming voor de bouw van zonneparken. Na 25 jaar vervalt de vergunning en moet het gebied in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De ontwerpvergunningen en bijbehorend ontwerpbesluit tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 8 oktober voor zes weken in het gemeentehuis in Beek en Donk ter inzage.