Ontwerp Transitievisie Warmte Laarbeek ter inzage

0
55
Archieffoto

Het College van de gemeente Laarbeek heeft op 19 oktober ingestemd met het Ontwerp Transitie Visie Warmte 2021. In de visie, die de titel ‘Duurzaam en aardgasvrij wonen in Laarbeek’ gekregen heeft, zijn tips, vragen en aandachtspunten van het College en van inwoners, die aanwezig waren bij online en fysieke bijeenkomsten, verwerkt. De ontwerpvisie ligt tot 30 november ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Nadat deze verwerkt zijn, wordt de visie in januari 2022 voorgelegd aan het College ter vaststelling.