Ontwerpbestemmingsplan Achterbosch 12, 12a en 12b Lieshout

0
63

Voor de percelen Achterbosch 12, 12a en 12b in Lieshout wordt een bestemmingsplan voorbereid. Het voorziet in het aanpassen van de bestemmingsvlakken voor Wonen aan de feitelijke kadastrale perceelsgrenzen, alsmede het vergroten van de woonbestemming voor nr. 12b om de bouw van een bijgebouw mogelijk te maken. Dit ontwerp ligt van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl.