Ontwerpbestemmingsplan woningtextielbedrijf

In het gemeentehuis van Laarbeek ligt vanaf maandag 7 september het ontwerpbestemmingsplan ter inzage van het Woningtextielbedrijf, Bosscheweg 79 in Aarle-Rixtel. Het plan voorziet in het herstellen van een omissie in het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel 2014. Daarin werd het bedrijf abusievelijk niet aangegeven als een milieucategorie 3-bedrijf, waardoor het voor die activiteiten onder het overgangsrecht is komen te vallen. In het huidige ontwerpbestemmingsplan is er wel sprake van een milieucategorie 3-bedrijf. Het plan is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.