Ontwerpbestemmingsplan Zorgboerderij Mariahout

0
29

In het gemeentehuis van Laarbeek ligt het ontwerpbestemmingsplan Zorgboerderij Broek 4 en 6 in Mariahout gereed. Het voorziet in het aanpassen en uitbreiden van de maatschappelijke bestemming op de percelen. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 5 februari tot en met donderdag 18 maart  voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tevens is het digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.