Ontwerpwijzigingsplan Vonderweg-Oost 3

0
49

In gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt van vrijdag 11 juni tot en met donderdag 22 juli het wijzigingsplan Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk ter inzage. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel naar opslag/stalling vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf. Het plan met de bijbehorende stukken ligt voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Tevens is het digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl/bestemmingsplannen). Gedurende deze termijn kan een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar gemaakt worden.