Ontwikkelstrategie De Peel

0
34

Het college van Laarbeek stemt in met de concept-opdrachtomschrijving en een plan van aanpak voor het opstellen van de Ontwikkelstrategie De Peel. Het biedt inzicht in de kansen voor de Peel en wat nodig is om die kansen te benutten. Deze strategie is het gezamenlijk bod, uitgewerkt in afspraken tussen de Peelgemeenten, het Waterschap en de provincie die ook met aangrenzende (sub) regio’s zijn afgestemd. Om te komen tot deze ontwikkelstrategie is door de gezamenlijke Peelgemeenten een opdrachtomschrijving opgesteld.