Openbaarmaking eerder genomen besluit

0
128
Burgemeester Frank van der Meijden, gemeente Laarbeek

Op 31 mei 2021 is er een klacht ontvangen jegens de burgemeester van Laarbeek. Volgens de gemeente heeft de klager niet kunnen aantonen dat deze klacht binnen de vereiste 1 jaar na de vermeende gedraging zou zijn ingediend. Besloten is de klacht tegen de burgemeester niet ontvankelijk te verklaren en daarom inhoudelijk niet in behandeling te nemen. In het belang van betrokkene wordt het besluit later openbaar gemaakt omdat betrokkene er recht op heeft dit besluit als eerste te vernemen.