Oproep buurtcultuurprojecten

Kunstprofessionals kunnen projecten indienen bij de provincie voor een cultuurimpuls op buurtniveau in deze lockdowntijd. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds vraagt hen samen te werken met buurtpartners (woningcorporaties, buurtverenigingen, wijkwerkers, welzijnsinstellingen en zorginstellingen) aan projecten die cultuur in de buurt brengen tijdens de coronapandemie. De projecten moeten cultuur in de buurt brengen met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM op plekken waar de vraag het grootst is. Aanvragen moeten voor 1 mei binnen zijn en worden binnen een week behandeld.