Opruimactie voor gewasbeschermingsmiddelen

0
4

Komend najaar kunnen Brabantse agrariërs gewasbeschermingsmiddelen die ze niet (meer) gebruiken kosteloos inleveren. Tot december vindt de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’ plaats. Er mogen in die periode restanten van niet-toegelaten en/of verouderde middelen kosteloos en zonder boetes ingeleverd worden. De ‘bezemactie’ is bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. Aanmelden kan via: bezemdoordemiddellenkast.nl. Bron: Provincie.