Opschoondag

Nederland is één van de 180 landen die zaterdag 19 september deelnemen aan de World Cleanup Day. In Nederland onder de naam Opschoondag. Ook in Laarbeek steken mensen de handen uit de mouwen door zwerfafval op te ruimen. Er zijn drie plaatsen vanwaar gestart wordt met het opruimen: IVN in Aarle-Rixtel, Scouting Beek en Donk en Scouting Lieshout. Voor prikstokken, veiligheidshesjes, handschoenen, vuilniszakken en de afvoer van het verzamelde afval wordt gezorgd.