Opvang in De Kamenij uitgebreid

De gemeente Helmond heeft Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO)toestemming verleend om de opvang voor dak- en thuislozen in De Kamenij uit te breiden. De maximale opvangcapaciteit is momenteel 15. Nu de richtlijnen vanuit het rijk door corona weer verder zijn aangescherpt zijn de sociale contacten en bewegingen weer beperkt. Het is voor de doelgroep dak- en thuislozen lastiger om een alternatieve slaapplaats te vinden bij familie, vrienden of kennissen. De maximale opvangcapaciteit bij SMO is nu uitgebreid naar 25 plaatsen.