Opwaarderen bushaltes N615

0
54

Een van de projecten uit de Bereikbaarheidsagenda van de gemeente Laarbeek is het opwaarderen van de bushaltes nabij de N615-rotonde Bavaria Lieshout. Om inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten wil de gemeente Laarbeek een totaalplan opstellen waarbij niet alleen de extra parkeerplaatsen nodig zijn, maar ook extra fietsenstallingen en compensatie van de aantasting van de hoofdgroenstructuur. De gemeenteraad zal gevraagd worden een budget van 26.000 euro beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een studie naar het opwaarderen van de bushaltes.