Ouders niet gerust over stop zetten Join Us in Laarbeek

0
67

Dat de gemeente Laarbeek stopt met Join Us baart veel ouders zorgen. Een grote groep jongeren wordt nu bij ouders thuis opgevangen om ze sociaal sterker te maken. Laarbeek heeft per januari 2020 de samenwerking beëindigd. Hoe moet het nu verder met de dertien meisjes en jongens in Laarbeek vragen de ouders zich af. Stichting Join Us helpt jongeren die eenzaam zijn. Uit onderzoek blijkt dat acht procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische gevoelens van eenzaamheid heeft. Op schriftelijke vragen van het CDA in Laarbeek geeft het college van Burgemeester en Wethouders aan dat het stoppen op kosten is gerelateerd. Join Us werd betaald uit eigen middelen van Vierbinden. Wel sturen B&W van Laarbeek aan op een goede overdracht Vierbinden/ Levgroep. Bron: Omroep Kontakt.