Overeenkomst Laarbeek – Burgtbouw BV

0
72

De eigenaar van herberg ’t Huukske in Beek en Donk heeft het college van Laarbeek in oktober 2017 geïnformeerd over zijn wens om de horecawerkzaamheden ter plekke te beëindigen en het perceel Kapelstraat 5-7-9 in Beek en Donk in te zetten voor woningbouw. Het college heeft op 2 januari 2018 onder voorwaarden medewerking verleend. Deze voorwaarden zijn nu vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelende partij. In deze overeenkomst worden bovendien afspraken gemaakt over de kosten van planschade, schade door bouwverkeer aan openbare weg, herziening van het bestemmingsplan en het uitvoeren van overige onderzoeken. Bron: Omroep Kontakt.