Paardenhouderij op Kampenweg B&D

0
79

Het college van Laarbeek heeft ingestemd met het verzoek om op de locatie Kampenweg in Beek en Donk een paardenhouderij te vestigen. De initiatiefnemer heeft hiervoor een onderbouwing ingediend. Op de locatie was voorheen een rundveehouderij gevestigd. In het bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid voor het college opgenomen om de omschakeling naar een paardenhouderij planologisch mogelijk te maken. Het verzoek voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden