Paraplubestemmingsplan in Laarbeek

0
68

De geactualiseerde beleidskaart archeologie van de gemeente Laarbeek wordt omgevormd tot een paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten. Dit om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden te beschermen. In dit bestemmingsplan krijgen ook de huidige gemeentelijke en rijksmonumenten een aanduiding in het paraplubestemmingsplan. De stukken zijn digitaal in te zien op de gemeentelijke website. Ook is het plan tot en met 4 november in te zien bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.