Parkeerbeleid De Sprankel

De ouders van leerlingen van kindcentrum De Sprankel in Lieshout zijn in de nieuwsbrief gewezen op het parkeerbeleid van de school. Wanneer de kinderen met de auto naar locatie Grotenhof worden gebracht dien gebruikgemaakt te worden van de Kiss & Ride zone op de grote parkeerplaats aan de Grotenhof en niet op de openbare weg. Aan de zijde van de school aan de Grotenhof geldt een parkeerverbod. Op de grote parkeerplaats geldt een verplichte rijrichting die met verkeersborden is aangegeven.