Parkeerverbod Torenakkerweg Aarle-Rixtel

0
30

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft het voornemen om een parkeerverbod in te stellen van 07.00 uur tot 16.00 uur op een deel van de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 5 februari tot vrijdag 19 maart ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijk kan dit bij B&W, mondeling bij het team Ontwikkeling.