Pilot Meld Misdaad Anoniem Peelgemeenten

In het gemeentehuis van laarbeek werd door de 6 burgemeesters van de peelgemeenten een convenant ondertekend vanwege misdaad anoniem( foto Joost Duppen)

De gemeenten Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Deurne Helmond en Someren werken samen bij de aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit. De zes gemeenten gaan per 1 september een samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem (M). Vanaf dat moment ontvangen de gemeenten rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. Melden kan op telefoonnummer 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl. Het kan gaan om meldingen over bijvoorbeeld overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping. Het gaat voorlopig om een pilot van een jaar.