Plan van aanpak toeslagenaffaire

0
44

De gemeente Laarbeek ondersteunt de zeventien ouders die getroffen zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij hebben een brief ontvangen. Met tien is inmiddels contact geweest waarvan zes hebben aangegeven geen hulp (meer) nodig te hebben en vier wel. Zij zijn inmiddels aangemeld bij de LEVgroep en krijgen hulp aangeboden. Daarnaast heeft de BSOB een voorstel gemaakt om de vorderingen van gedupeerden bij de BSOB (voor gemeentelijke belastingen) kwijt te schelden. Het college heeft inmiddels met het voorstel ingestemd.