Plan voor herbestemming Leonarduskerk

0
138

In 2013 werd de Leonarduskerk in Beek en Donk aan de eredienst onttrokken. Er werden diverse ideeën en mogelijkheden geopperd om aan de voormalige kerk een waardige bestemming te geven. Nu is er een plan, dat voorziet in de bouw van 25 appartementen voor mensen die 24-uurs zorg behoeven. Daarvoor wordt de kerk van binnen geschikt gemaakt en blijft die van buiten zoveel mogelijk in originele staat. Instemming is nodig van gemeentebestuur, bisdom en Monumentenzorg en Welstand. De eerstvolgende stap is de goedkeuring van het gemeentebestuur.