Plannen herinrichting Snelle Loop Bakel

0
41

Waterschap Aa en Maas heeft in 2019 gewerkt aan plannen voor de herinrichting van de Snelle Loop, benedenloop. In het projectgebied, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg in Bakel, is samen met betrokkenheid uit de streek tot een inrichtingsvoorstel gekomen voor de Snelle Loop. Het plan hiervoor ligt vanaf 24 december 2019 ter inzage. Aan de Snelle Loop worden maatregelen genomen voor beekontwikkeling en vispasseerbaarheid. Daarnaast wordt ook een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers. Het projectplan ligt van 24 december 2019 tot en met 3 februari 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/snelleloop. Brn: AaenMaas