PNL houdt voorbespreking commissievergaderingen

0
60

Op maandagavond 15 november om 20:00 uur bespreekt Partij Nieuw Laarbeek in het Dorpshuis in Lieshout de onderwerpen die in de commissies Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken behandeld gaan worden. Iedere geïnteresseerde wordt hierbij uitgenodigd. Een coronatoegangsbewijs is verplicht. In de commissie Sociaal Domein gaat het om de aanpak van laaggeletterdheid. De omgevingsvisie buitengebied is een belangrijk onderwerp in de commissie Ruimtelijk Domein. In de commissie Algemene Zaken komt de vaststelling van de Regionale Energie Strategie aan de orde.