PNL ziet risico’s in begroting

Hoewel PNL heeft ingestemd met de begrotingen voor de komende jaren ziet zij er wel een aantal risico’s en onzekerheden in. Zij vindt het inrekenen van een besparing voor 2021 van 838.000 euro binnen het Sociaal Domein risicovol. Ook reeds ingerekende bezuinigingen voor de meerjarenbegrotingen moeten nog onderzocht worden. De partij wil in deze onzekere tijd geen extra bezuinigingen opleggen die bedrijven, organisaties en inwoners raken. Wel had PNL graag een minder hoge keuze van het college gezien m.b.t. de OZB-stijging met 3%.