Preventieve bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Helmond bestrijdt ook in 2020 eikenprocessierupsen. In alle wijken worden eikenbomen preventief bespoten, dit jaar meer omdat de plaag vorig jaar groot was. Nu is nog niet precies aan te geven wanneer de preventieve bestrijdingen plaatsvinden. Zodra dat wel bekend is, worden de data vermeld op de webpagina over de rupsen, inclusief plattegronden met de locaties. De eikenbomen worden 1x preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, alleen schadelijk voor de rupsen. Bron: Gemeente Helmond.