Principeverzoek Dorpsstraat 42

Bij de gemeente Laarbeek werd een principeverzoek ingediend voor Dorpsstraat 42-44 in Aarle-Rixtel. Initiatiefnemers willen het pand transformeren naar drie wooneenheden met behoud van winkelruimte en daarnaast twee appartementen op het achterliggende terrein ontwikkelen. De gemeente verleent medewerking aan de ontwikkeling van de drie wooneenheden, mits een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en rekening wordt gehouden met aanwezige archeologische waarden. Er wordt geen medewerking verleend aan het ontwikkelen van twee nieuwe appartementen. Bron: Omroep Kontakt.