Principeverzoek ontwikkeling Vossenberg

0
53

Een deelnemer aan de saneringsregeling nertsenhouderijen aan de Vossenberg in Mariahout wil na sloop van de opstallen de bestemming wijzigen naar Wonen, waartoe de agrarische bestemming gewijzigd dient te worden. Het bestemmingsplan Buitengebied moet hiervoor worden gewijzigd. De gemeente Laarbeek verleent in principe medewerking, mits wordt aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waarbij de huidige inpandige woning wordt vervangen door een nieuwe woning op een andere plek binnen het bouwvlak. Maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen is toegestaan.