Prioriteit voor woningbouw in Laarbeek

0
100

Bij de aanbieding van de begroting voor 2022 van de gemeente Laarbeek aan de gemeenteraad gisteravond deelde het college van burgemeester en wethouders mede dat het verder ontwikkelen van woningbouw prioriteit krijgt. De gemeente gaat ‘een snelle zoektocht doen naar oplossingen voor jongeren, gezien hun positie op de woningmarkt. Hiervoor is ambtelijke capaciteit nodig en daarvoor is in de begroting ruimte’. De concept-visie buitengebied prikkelt om aan de slag te gaan met o.a. een handboek voor landschappelijke kwaliteitsverbetering en een beeldkwaliteitsplan voor bouwen in het buitengebied.