Procedure ontwerpbeschikking Wabo/Wm

0
46

Het college van Laarbeek wil een vergunning verlenen aan Agra-Matic BV in Mariahout voor het samenvoegen van twee varkensbedrijven tot één inrichting op de adressen Veghelsedijk 15 en Vossenberg 8. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 6 oktober ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor het inzien van de stukken en de dagen en tijdstippen waarop dit mogelijk is wordt verwezen naar de gemeentelijke website. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.