Procedure opladen elektrische voertuigen

0
48

Het college van B&W van Laarbeek is van plan om een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op De Zitter in Aarle-Rixtel. Het ontwerpverkeersbesluit ligt van vrijdag 16 april tot vrijdag 28 mei ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling in het gemeentehuis.