Project thuis energie besparen

0
61

Om energie te besparen wordt in het kader van de energietransitie een pilotproject opgezet door het programma Sociale Innovatie Energietransitie. Dit is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Enpuls. Onder de titel ‘Thuis energie besparen doe je zo’ wordt in dit project samengewerkt met bewoners en met lokale duurzame initiatieven zoals Duurzaam Wonen Laarbeek en Stichting Platform Duurzaam Laarbeek. Daar worden concrete stappen gezet en advies gegeven in het verduurzamen van de woningvoorraad, met name op het gebied van energiebesparing.