Projectplannen Aa en Maas

0
40

Waterschap Aa en Maas stelde in juli 2018 een visie vast voor de optimalisering van het peilbeheer in het stroomgebied van de Snelle Loop, Peelse Loop en de Goorloop. Een deel van de maatregelen is uitgewerkt in concrete plannen. Deze ontwerp-projectplannen liggen ter inzage tot en met 28 februari. Het waterschap werkt samen met belanghebbenden aan de optimalisatie van het watersysteem in Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond. Dit is nodig vanwege veranderend grondgebruik, nieuwe wensen en (water)behoeften, alsmede vanwege de klimaatverandering. Bron: Waterschap Aa enMaas.