Raad van State onderzoekt vergunningen

De Raad van State onderzoekt een aantal bezwaarzaken uit de gemeente Gemert-Bakel. De Provincie is niet blij met de manier waarop die gemeente in het verleden vergunningen verleende. Sommige van die foute vergunningen zijn al oud, maar er zijn er ook meer recente. Ze blijken in strijd met de provinciale Verordening Ruimte en zijn nooit in het bestemmingsplan opgenomen. De vergunningen zijn indertijd verleend en onherroepelijk geworden. De provincie respecteert het bestaande legale gebruik, maar wil er wel wat voor terug, bijvoorbeeld landschappelijke kwaliteitsverbetering.