Raadsbesluit bezwaren voorkeursrecht Mariahout

0
7

Op 19 maart vestigde de Laarbeekse gemeenteraad voorkeursrecht op een gebied ten noorden van Mariahout, met als doel het voeren van regie bij ontwikkeling van een mogelijk kleinschalig windpark. Op dit besluit zijn 26 bezwaren ontvangen, die zijn voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Op basis van de adviezen van de commissie kan nu door de gemeenteraad een beslissing op bezwaar worden genomen.