Raadscommissies in Gemert-Bakel

Op 12, 13 en 14 mei zijn om 20:00 uur de raadscommissievergaderingen van de gemeente Gemert-Bakel, vanwege het coronavirus allemaal in aangepaste vorm (in de raadzaal van het gemeentehuis, zonder publiek). De vijf raadsfracties vaardigen aan de raadstafel maximaal één woordvoerder per fractie af, met maximaal nog één ander commissielid per fractie elders in de zaal. Met de commissievoorzitter en de -griffier is de raadscommissie compleet. Bij de inhoudelijke punten is één portefeuillehouder, een wethouder of de burgemeester, aanwezig. Maximaal één ambtenaar ondersteunt. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.