Raadsvergadering Laarbeek

0
63

De raadsvergadering van de gemeente Laarbeek wordt gehouden op donderdag 14 oktober in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Enkele onderwerpen die besproken worden zijn de aankoop perceel Heuvel Lieshout, beschikbaarstelling krediet vervangen brug Stapweg in Beek en Donk, vaststelling Participatiebeleid Omgevingswet gemeente Laarbeek, vaststelling nieuwe vergaderstructuur voor raad en commissies en vaststelling van het bestemmingsplan Artex. De vergadering is live te volgen via een link op de website laarbeek.nl, aanvang 19.30 uur.