Raadsvergadering Laarbeek op 20 mei

0
96

Op donderdag 20 mei is er om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Beek en Donk een raadsvergadering van de gemeente Laarbeek. In verband met de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergadering live volgen op www.laarbeek.nl. Onderwerpen: Rechtsmatigheidsverantwoording jaarrekening; conceptbegrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, GGD Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, Belastingsamenwerking Oost-Brabant, Blink en Metropoolregio Eindhoven. Verder: zienswijze op de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0; beschikbaarstelling van een aanvullend krediet Oranjeplein; fasering woningbouwprojecten; 1e Tussenrapportage 2021;wijzigingen van de begroting 2021.