Raadsvisitatie in Mariahout

0
132

Tijdens een drukbezochte avond dinsdag 19 oktober in Mariahout heeft dorpsraad Zorg om het Dorp belangrijke onderwerpen gepresenteerd aan B&W en de raad van Laarbeek. Aan bod kwamen onder meer wonen voor jongeren en senioren, leegstand, energietransitie en communicatie. Ook de zienswijze aangaande de concept-omgevingsvisie kwam aan bod. Verenigingen, stichtingen en contactpersonen uitten hun zorgen over het verdwijnen van horeca, supermarkt en de mogelijke komst van windmolens en zonneparken in het buitengebied. Allen vroegen om een integrale aanpak van deze problematieken