Rapportage voorzieningen Wmo

0
30

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten heeft de Rapportage 2e kwartaal 2021 naar de gemeenten gestuurd. Van de Wmo is in 2019 het abonnementstarief ingevoerd, waardoor het aantal voorzieningen explosief steeg. Om hierop in te spelen is gestart met een alternatieve werkwijze en is een daling te zien in het aantal voorzieningen. In 2021 zet dit door, maar vlakt wel af. Laarbeek noteert sinds 2018 gunstige cijfers door een sterk georganiseerd voorliggend veld, goede sociale netwerken en een zorgvuldige toegang. Daarom blijft op deze onderwerpen worden geïnvesteerd.