Rectificatie informatiebijeenkomst N272

0
1

De gemeente Laarbeek heeft op 24 september een verkeerde link gepubliceerd voor het inschrijven op de informatiebijeenkomst over de N272/N615. Inschrijven voor de informatiebijeenkomst van 5 oktober is nog mogelijk en kan via de juiste link die is te vinden op de gemeentelijke site laarbeek.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.