Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen

0
24

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot 25 november een regeling voor de realisatie van huisvesting voor aandachtsgroepen, waaronder arbeidsmigranten, opengesteld. Aanvragen daarvan dient de gemeente te doen, inclusief een aanbiedingsbrief. Twee ondernemers vragen de gemeente Laarbeek een aanvraag te doen, één voor 30 verblijfsruimten op de eigen werklocatie, en één voor 156 verblijfsruimten. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd hebben initiatiefnemers nog twee jaar de tijd om tot onomkeerbare stappen te komen. Het college van B&W van Laarbeek stemt in met beide aanvragen en
aanbiedingsbrieven.